Algemene werking programmatuur

Wat doet het programma wel en wat doet het programma niet? Ingergolf is een reserveringssysteem voor golfbanen. Het belangrijkste is dat je met het intergolf systeem starttijden kunt registreren. Hetzelfde kan handmatig bereikt worden met een boek waarin alle beschikbare starttijden staan.

Je kunt je afvragen waarom er dan een geautomatiseerd systeem nodig is? Het intergolf reserveringssysteem gaat echter verder dan een boek. Omdat alle gegevens die worden ingetypt bewaard blijven kunnen deze opnieuw worden gebruikt. Bewaarde gegevens kunnen snel en op een overzichtelijke manier voor andere doeleinden worden aangewend. Het intergolf systeem maakt het bijvoorbeeld mogelijk totaaltellingen te maken van het aantal flights per dag (per week, per maand), of het aantal keer dat iemand heeft gespeeld. Een berg papieren doorzoeken omdat je wilt weten wanneer een speler van de baan gebruik gemaakt heeft is met dit systeem verleden tijd.

Bij het maken van een reservering waarschuwt het systeem voor verschillende fouten. Bijvoorbeeld dat de eindtijd van een rondje spelen in het donker valt, of dat de gevraagde starttijd reeds bezet is, en dus niet nog een keer kan worden gebruikt.

De gegevens van de spelers kunnen worden opgeslagen in het systeem. Dit kunnen leden zijn en greenfeespelers. Tijdens het reserveren zoekt het systeem (in het bestaande gegevensbestand) de juiste gegevens op terwijl je de naam van de speler intypt. Gegevens van mensen die al in het systeem staan kan je dus snel opvragen. De gegevens van een speler worden maar 1 keer opgeslagen, ook wanneer iemand al 10 keer heeft gespeeld. Hierdoor hoeft bijvoorbeeld een adreswijziging ook maar 1 keer te worden ingegeven.

Een computer kan echter zelf niets verzinnen. Alles wat het systeem weet is ooit door iemand ingetypt. In het begin zal dit dus veel werk zijn. Het ledenbestand moet worden overgenomen (evt. ingelezen van een bestaand systeem) de wedstrijdkalender moet worden ingegeven. Buiten dit zal je het systeem ook moeten vertellen hoe jouw baan eruit ziet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende gegevens: uit hoeveel holes bestaat de baan, hoe lang doet iemand hier gemiddeld over, enz. Deze gegevens noemen we de stamgegevens van het systeem.

Het werken met een geautomatiseerd systeem vergt een sterke discipline. Als de gegevens niet "up to date" zijn is het niet meer mogelijk de gegevens voor andere doeleinden correct te gebruiken. Een overzichtslijst van bijvoorbeeld alle gemaakte reserveringen in de maand mei klopt niet meer als niet alle reserveringen zijn ingevoerd. Als een lid even snel langsloopt en vraagt of hij volgende week een uurtje later kan komen zal je dit meteen in het systeem moeten zetten, ook als je eigenlijk net met iets anders bezig bent.  


Onderdelen van InterGolf

InterGolf bestaat grofweg uit 2 gedeeltes:
- Reserveringssysteem
- Omzetregistratie en voorraadadministratie

Het reserveringsgedeelte is te herkennen doordat alle windows die bij dit gedeelte horen een paarse achtergrondkleur hebben.
Het omzet- en voorraadgedeelte heeft een groene achtergrondkleur.
Er zijn echter ook windows met een rode achtergrondkleur. Dit zijn windows die je nooit zelf mag gebruiken om gegevens te wijzigen. De gegevens die in deze windows kunnen worden onderhouden kunnen grote gevolgen hebben voor de werking van het systeem. Het is de bedoeling dat je altijd even contact opneemt met iemand van InterObject voordat iets wordt gewijzigd.


Opstarten en afsluiten van het programma

Wanneer de computer wordt aangezet verschijnt na een poosje een venster waarin staat "Druk op Ctrl-Alt-Delete om je aan te melden" Deze toetsen moeten alledrie tegelijk worden ingedrukt. In het aanmeldscherm dat nu volgt kan de login naam worden ingetypt en het bijbehorende wachtwoord.
De login naam heeft de computer nodig om te weten wie er achter het toetsenbord zit. Het is aan te raden om iedereen een eigen login naam en een eigen wachtwoord te geven. Druk vervolgens op de enter toets om de opdracht te geven.

Er verschijn nu een beeldscherm met verschillende icoontjes (kleine plaatjes aan de linkerzijde van je beeldscherm). Om het programma InterGolf op te starten dubbelklik je met je linker muisknop op het InterGolf icoon en het programma wordt gestart.

In de linker bovenhoek van je scherm verschijnt een window met bovenin een menu balk. In dit menu is ook de help functie te vinden onder Syst.->Help. Het gebruik van deze helpfunctie wordt in de cursus nog verder uitgelegd.

InterGolf kan worden beŽindigd door in het menu (boven in ieder window) te kiezen voor Syst. -> Einde, of door het InterGolf window met het kruisje rechts bovenaan te sluiten (op het kruisje klikken).

Als het systeem 's avonds  uitgezet moet worden moet eerst het programma InterGolf worden beŽindigd (zoals hierboven beschreven). Vervolgens moet de computer zelf worden uitgezet. Dit doe je door in de taakbalk onder in het scherm op de knop Start te klikken (er verschijnt nu een lijst met verschillende keuze mogelijkheden) en vervolgens te kiezen voor Afsluiten (of Shutdown). In het nu volgende window kan je kiezen om het systeem helemaal uit te zetten, opnieuw op te starten, of jezelf alleen af te melden, zodat de volgende gebruiker zich met zijn/ haar eigen naam kan aanmelden.

LET OP: DE MACHINE WAAROP DE DATABASE DRAAIT MAG NOOIT WORDEN AFGESLOTEN ALS ER NOG ANDERE MACHINES AAN STAAN !!!!!!! (AFMELDEN MAG WEL)
Het beste is dan ook om deze machine helemaal nooit uit te zetten.


Werking van windows, buttons en invoervelden

Voor de mensen die nog nooit met windows gewerkt hebben is het even wennen. Na een tijdje oefenen zul je merken dat alle programma's op een soortgelijke manier werken. Dit komt omdat er binnen deze programma's gebruik is gemaakt van een standaard uiterlijk en een identieke werking van alle windows.

Een window kun je vergelijken met een velletje papier op je bureau. Op het papier staat informatie. Je kunt meerdere velletjes papier op je bureaublad hebben liggen, maar je bent meestal met 1 vel tegelijk bezig. Dit vel ligt dus bovenop. Op de computer werkt het bijna hetzelfde. Als je op een lege plek in een window klikt komt dit window bovenop te liggen.

De meeste windows hebben rechts boven in de hoek deze drie hokjes. Klik je op het streepje dan verdwijnt het window waarin je aan het werk bent. Helemaal onder in je scherm zie je een veld verschijnen waarin de titel van het verdwenen window staat. Als je op dit veld klikt krijg je het window weer terug. Met de middenste knop kan je het window groter en kleiner maken. Klik je erop dan zie je dat het window je hele scherm vult, klik je nog een keer dan neemt het window zijn oude formaat weer aan. Door op de X te klikken sluit je het window en worden de gegevens die je eventueel hebt ingevoerd bewaard. In tegenstelling tot wat veel mensen gewend zijn is het bij InterGolf niet verstandig de windows groot te maken. Het programma is ontworpen om meerdere windows tegelijkertijd naast elkaar op het scherm te hebben. Maak je toch gebruik van de maximaliseer knop komen alle windows over elkaar heen te liggen, waardoor het werken met InterGolf erg onoverzichtelijk wordt.

Hieronder zullen eerst alle dingen worden besproken die op een window kunnen voor komen.
1. Invoerveld
Een wit vlakje waarin je gegevens kunt intypen. Wel moet je meestal eerst de cursor in het veld plaatsen. Dit doe je door er met de muis in te klikken. Met de TAB-toets kun je naar het volgende veld springen zonder de muis te gebruiken. Als je 2x op de tekst in een invoerveld klikt wordt het aangeklikte woord geselecteerd, klik je 3x wordt de gehele tekst geselecteerd. Zodra je begint te typen, wordt de geselecteerde tekst overschreven.

Als een invoerveld licht-grijs gekleurd is, kun je de gegevens niet wijzigen door te typen.
Soms zie je een donkergrijs invoerveld staan boven een tabel. Donker grijze invoervelden worden gebruikt om in de lijst te zoeken.

2. Button
Een button is een knop waarop je kunt klikken. Als je er op klikt zal de computer iets gaan doen. Een button is zo getekend dat het lijkt of hij een beetje dikker is en boven het vlak van het window uitsteekt.

Onderaan een window in InterGolf vind je vaak een Sluiten button met een groen bolletje erop. Als je hierop klikt wordt het window gesloten en worden alle gegevens die zijn ingetypt bewaard. Soms is er ook een button Annuleren direct naast de sluiten button. Als je hierop klikt worden de gegevens weer in hun oude staat hersteld en worden alle gemaakte wijzigingen ongedaan gemaakt.

3. Popup button
Een popupbutton ziet er bijna hetzelde uit als een gewone button, maar rechts zijn 2 kleine zwarte pijltjes afgebeeld. Wanneer je de popupbutton aanklikt en de muisknop ingeklikt blijft houden, verschijnt er onder de popup button een lijst waaruit je een keuze kunt maken. Houd je muis ingeklikt en laat pas los wanneer je de juiste waarde hebt geselecteerd. Deze waarde blijft dan staan.

4. Pulldownbutton
Deze button lijkt heel veel op de popup button, maar heeft alleen een pijltje naar benenden. Hij klapt dan ook alleen naar beneden open, de pulldownbutton werkt verder op dezelfde manier als de popupbutton. Je moet hem loslaten op de juiste plek. De pulldownbutton wordt niet gebruikt om gegevens in te vullen, maar om te kiezen wat je wilt gaan doen.

5. Radiobutton
Een radiobutton staat nooit alleen op een window. Er zijn altijd ninimaal 2 radiobuttons die bij elkaar horen. Je herkent ze aan het rondje voor of achter de tekst. De radio button wordt gebruikt om een keuze te maken uit een aantal vaste mogelijkheden. Je kunt een radiobutton aan of uit zetten, maar er kan altijd maar 1 radiobutton tegelijk aan staan.
Klik je op een radiobutton gaat deze aan en zullen de andere radiobuttons uit springen. Wanneer een zwart bolletje zichtbaar is dan staat de radiobutton aan.

6. Switchbox
Vergelijkbaar met een radiobutton zijn switchboxen. Dit zijn hokjes die je aan of uit kunt zetten. Het verschil is echter dat nu meerdere switchboxen tegelijkertijd aan kunnen staan. Een switchbox staat aan als er een vinkje in het hokje is geplaatst.

7. Menubalk
In ieder window vind je bovenin de menubalk, als je op de verschillende onderwerpen klikt verschijnt er een lijst waaruit je kunt kiezen. Zo kan je bijvoorbeeld altijd vanuit het menu de helpfunctie opvragen door op met de muis op Syst. te gaan staan en te kiezen voor help (ingeklikt houden en pas loslaten als je je keuze hebt gemaakt).


Toevoegen, wijzigen en verwijderen

In de meeste windows is een tabel te vinden, waarin een lijst met gegevens wordt getoond die momenteel reeds in het systeem aanwezig zijn. Onder deze lijst staan meestal 2 buttons, genaamd Toevoegen en Verwijderen.

Als je een regel aan het systeem wilt toevoegen klik je eerst op de button Toevoegen. Vervolgens vul je de juiste gegevens in in de invoervelden. Je hoeft je niet druk te maken over het opslaan van de gegevens. Zodra je het window sluit wordt de nieuwe regel bewaard. Veel mensen proberen een regel precies verkeerd om in te voeren. Dus eerst de invoervelden invullen en daarna op Toevoegen klikken. Dit is dus niet de bedoeling.

Als je op een regel klikt verschijnen de gegevens hiervan in de invoervelden op het window. Je kunt de regel wijdigen door de gegevens in de invoervelden aan te passen. De wijziging wordt bewaard zodra je het window sluit of wanneer je op een andere regel klikt. Het is ook nu weer niet de bedoeling dat je na het wijzigen op Toevoegen klikt om de gegevens te bewaren.

Je kunt een regel verwijderen door er op te klikken (de regel wordt blauw) en vervolgens op de button Verwijderen te klikken. Meestal worden de gegevens niet echt verwijderd, maar alleen onzichtbaar gemaakt. Hierdoor hoef je niet bang te zijn dat andere afhankelijke gegevens hierdoor ook verdwijnen.