Onderhouden tariefstructuur greenfee

De tarieven kan je opgeven in het window "Tarieven onderhouden" via het menu "Overig->Artikelen/ prijzen  -> Greenfee tarieven".

Als iemand van de baan gebruik wil maken, zal deze persoon hier greenfee voor moeten betalen. Hoeveel iemand moet betalen hangt af van het tarief dat wordt gehanteerd. In het systeem kunnen de verschillende tarieven worden vastgelegd. Het programma kan zo worden ingericht dat automatisch het juiste tarief zal worden gekozen.

Het window "Tarieven onderhouden" bestaat uit twee tabellen. De bovenste tabel vermeldt de tariefnaam dus bijvoorbeeld standaard tarief, jeugd tarief. De onderste tabel geeft aan voor wanneer en welke baan deze tarieven geldig zijn. Er kan aangeven worden op welke lus er wordt gestart, het aantal lussen moet ingevuld worden (het tarief voor het spelen van 9 holes ligt waarschijnlijk lager dan dat voor 18 holes). Je kunt eventueel een omschrijving invoeren voor de herkenbaarheid en niet te vergeten de data waarvoor de prijs geldig is. (in het volgende jaar veranderen de prijzen misschien weer). Vermeld tevens de dagen van de week waarvoor het tarief is bedoeld (in het weekend geldt wellicht een hogere greenfee dan door de week). Zorg er altijd voor dat voor iedere datum/dag maar 1 prijsregel aanwezig is.

Onder in het scherm vul je de tijdstippen van de dag in waarop het tarief geldig is. Bij het instellen van een twilight tarief kan je het vakje voor zonsondergang en na zonsopkomst gebruiken, de tijden die je invult bij geldig van willen nu zeggen dat het twilight tarief bijvoorbeeld twee uur voor zonsondergang ingaat. Met dit programma kunnen dus ook weekend tarieven, wintergreentarieven en twilight tarieven worden gemaakt. Als je wilt dat in de baanplanning wordt vermeld wanneer het twilighttarief ingaat, kunje dit instellen bij Syst.->Beheer->Instellingen. Hier kunnen ook de regels voor afronding van de twilight tijd worden vastgelegd. De wintergreentarieven komen automatisch naar boven wanneer de baanstatus voor iedere baanlus waarvoor dit geldt op wintergreens wordt gezet.

Hoe weet het programma nu welk tarief gebruikt moet worden?
Je kunt in de relatiegegevens van een golfer vastleggen welk tarief voor hem/haar geldt. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leden, waarvoor altijd het gratis tarief geldt. Wanneer de betreffende relatie komt spelen zal automatisch dit tarief gebruikt worden.

Bij alle spelers waarvoor het systeem geen ander tarief kan vinden zal het default tarief worden gebruikt. Rechts boven in het window kan je aangeven dat een bepaald tarief als default waarde gebruikt moet worden. Uiteraard is het tarief dat het systeem heeft uitgekozen altijd te wijzigen door op het ruitje achter de prijs te klikken in het window Flightreservering onderhouden. De prijs die bij het tarief hoort wordt opgezocht aan de hand van de dag van de week, de datum, de starttijd, het aantal lussen(9/18 holes) en de startlus.