Nieuwe versie installeren

Installatie voorbereiden
Het is aan te bevelen om de installatie 's morgens te doen, omdat er dan na de laatste backup nog weinig wijzigingen gemaakt zijn, maar houdt er rekening mee dat de helpdesk van intergolf geopend is van 8:30 tot 17:00 uur. Controleer (bij de systeembeheerder) of er een backup aanwezig is van de database.
Zorg ervoor dat op alle werkplekken InterGolf helemaal is afgesloten. Ook alle kassa's dienen afgesloten te zijn.

De installatie
Meld je aan op de server als administrator of, als dit niet kan, op een werkstation met een gebruikersaccount dat ook administrator rechten op de server heeft.
Start intergolf.
Ga naar het menu Syst.->Beheer->Installatie nieuwe versie
intergolf wordt nu afgesloten en het installatie programma wordt nu gestart.
Klik op "Downloaden vanaf internet".
Klik op de button "Installeren".

De programmatuur wordt nu bijgewerkt, dit gebeurd in de volgende stappen:
- Controleren of er een nieuwe versie beschikbaar is.
- intergolf wordt geblokkeerd.
- Alle bestanden van de nieuwe versie worden gedownload.
- De gedownloade bestanden worden één voor één gekopieerd.
- De database tabellen worden bijgewerkt.
- De stored procedures (programma's in de database) worden bijgewerkt.
- intergolf wordt vrijgegeven.
- Dit proces wordt herhaald totdat intergolf helemaal up-to-date is.
Als de installatie is gelukt, wordt dit in het venster gemeld. Sluit het venster af. intergolf is nu weer klaar voor gebruik.

Wat er fout kan gaan
Als de installatie niet goed is gegaan, dan komt op elk werkstation de melding "Er is een installatie bezig op ..., intergolf wordt nu beeindigd."
Mogelijke oorzaken:
- Ook al zijn alle werkstations afgesloten, soms komt het voor dat de programmatuur toch nog in gebruik is. In dat geval moet de server worden afgesloten en opnieuw worden opgestart.
- Niet aangemeld met administrator rechten op de server. Meld je opnieuw aan met de juiste rechten en hervat de installatie.
- Als iemand tijdens de installatie intergolf opstart, kan het zijn dat het kopieren niet lukt. Hervat de installatie nadat intergolf na 5 seconden automatisch weer is afgesloten.
Een installatie kan niet worden hervat door gebruik te maken van het intergolf menu, omdat intergolf meteen wordt beeindigd vanwege de mislukte installatie. Het installatie programma moet handmatig worden gestart. Dit programma staat in de map [Drive:]\InterGolf\InterGolf.app\IGolfInstaller.app\ en heet IGolfInstaller.exe
De installatie wordt automatisch hervat vanaf het punt waar deze was afgebroken.