Kassa koppeling

Aan intergolf kunnen momenteel 3 verschillende kassasystemen worden gekoppeld:
- intergolf kassa (touchscreen kassa in intergolf pro)
- De Haan
- CR Systems

De koppeling voorziet desgewenst in:
- afrekenen van greenfee
- inlezen van kassa omzet t.b.v. management info
- doorsturen van relatiebestand naar de kassa
Elk van deze koppelingen is afzonderlijk aan of uit te zetten. Hieronder worden de koppelingen 1 voor 1 besproken.

Afrekenen van greenfee/lessen
Wanneer een flight wordt aangemeld in intergolf zal de verschuldigde greenfee worden doorgestuurd naar de kassa om afgerekend te worden. Pas wanneer het bedrag is afgerekend, zal de kassa een bericht terugsturen naar intergolf en worden de spelers aangemeld. Op deze manier kan geen verschil ontstaan tussen de geboekte greenfee omzet en het aantal aangemelde greenfeespelers.

Het is belangrijk dat deze aansluiting iedere dag wordt gecontroleerd, door de kasafdracht te vergelijken met het totaal van het rapport "Greenfee" uit intergolf.

De koppeling verbindt 1 intergolf machine met 1 kassa. 2 intergolf computers met 1 kassa is niet mogelijk. Op de betreffende intergolf computer worden de volgende instellingen gedaan bij Syst.->Beheer->Instellingen:
- Stuur greenfee naar kassa: 1
- IP nummer POS kassa:
- Poort nummer POS kassa:
- Poort nummer retour POS kassa:
Nadat deze instellingen zijn veranderd, moet intergolf worden afgesloten en opnieuw worden gestart. De instellingen moeten ook in de kassa worden opgegeven. Dit kan het beste in overleg met de leverancier van de kassa worden gedaan.

Inlezen van kassa omzet t.b.v. management info
Omdat intergolf uitgebreide mogelijkheden voor management informatie heeft, zal een golfbaan een zo compleet mogelijk beeld willen krijgen van alle omzetten, boekingscijfers en bezettingspercentages in intergolf. De kassa omzet wordt echter geregistreerd in de kassa zelf en niet in intergolf (tenzij InterPOS wordt gebruikt).

Deze kassa omzet (bijv. de horeca omzet, de shop omzet en de greenfee omzet) kan dagelijks worden ingelezen door InterGolf. Dit kan gebeuren op maximaal 1 intergolf computer, die via het netwerk is verbonden met een kassa. De intergolf computer en de kassa moeten altijd aan blijven staan (ook het programma intergolf moet actief zijn) om 's nachts de uitwisseling te kunnen verzorgen. Mocht het een keer mislukt zijn, zal intergolf de volgende dag een inhaalslag maken.

Opmerking: Wanneer kassa omzet met terugwerkende kracht wordt geboekt (in sommige kassa's is dit mogelijk) zullen deze boekingen niet meer worden overgenomen door intergolf, omdat de omzet van die betreffende dag al eerder is ingelezen en intergolf er vanuit gaat dat deze niet meer kan veranderen.

Op de intergolf computer worden de volgende instellingen gedaan bij Syst.->Beheer->Instellingen:
- Omzet uit kassa lezen: 1
- Tijd uitvoeren kassakoppeling:
- IP nummer POS kassa:
- Poort nummer POS kassa:
- Poort nummer retour POS kassa:
- Geen kassa omzet van hoofdgroepen:
Nadat deze instellingen zijn veranderd, moet intergolf worden afgesloten en opnieuw worden gestart. De instellingen moeten ook in de kassa worden opgegeven. Dit kan het beste in overleg met de leverancier van de kassa worden gedaan.

De omzetkoppeling zal eerst voor iedere hoofdgroep die op de kassa bekend is een artikelgroep in intergolf maken en vervolgens hetzelfde doen voor iedere (sub)groep. De omzet zal in intergolf worden geboekt op fictieve artikelen die per hoofdgroep, per (sub)groep automatisch worden gegenereerd.

Doorsturen van relatiebestand naar de kassa
Omdat het niet handig is relatiebestanden (zoals de ledenlijst) in meerdere systemen bij te houden, kunnen de relatiegegevens dagelijks worden doorgestuurd vanuit intergolf naar de kassa (niet nodig bij InterPOS).

De koppeling zal eerst een relatieindeling in intergolf aanmaken, waarin alle debiteursoorten van de kassa komen te staan. Deze debiteursoorten zijn nodig, omdat alleen die relaties zullen worden overgezonden, waarbij de debiteursoort is opgegeven. De eerste keer dat u de koppeling uitvoert, worden er dus nog geen relaties doorgestuurd, omdat nog nergens de debiteursoort is opgegeven.

Op de intergolf computer worden de volgende instellingen gedaan bij Syst.->Beheer->Instellingen:
- Stuur debiteuren naar kassa: 1
- Tijd uitvoeren kassakoppeling:
- IP nummer POS kassa:
- Poort nummer POS kassa:
- Poort nummer retour POS kassa:
Nadat deze instellingen zijn veranderd, moet intergolf worden afgesloten en opnieuw worden gestart. De instellingen moeten ook in de kassa worden opgegeven. Dit kan het beste in overleg met de leverancier van de kassa worden gedaan.