Lessoorten onderhouden

De functie om lessoorten en prijzen van lessen te onderhouden is te vinden onder Overig->Artikelen/Prijzen->Lessoorten pro's. Hierin worden zowel de lessoorten voor normale lessen, als de verschillende soorten clinics en cursussen onderhouden.

Wanneer een lessoort wordt toegevoegd in de bovenste tabel moet het lestype (Clinic, Cursus of Individuele les) worden opgegeven. Dit bepaalt straks in welk programmaonderdeel van deze lessoort gebruik gemaakt kan worden.

De lesduur, het aantal minuten dat de pro nodig heeft om de spullen klaar te zetten en het aantal minuten dat de pro nodig heeft om op te ruimen kunnen worden ingevuld. Maar let op: Het aantal minuten vooraf kan beter niet worden gebruikt omdat dit meestal tot onduidelijkheid leidt in de agenda. Bijv. De les begint om 11:00 uur, maar bij de lessoort is ingesteld dat de Pro 10 minuten vooraf nodig heeft. Als nu geprobeerd wordt van 10:00 tot 11:00 een clinic in te boeken, zal dit niet lukken omdat de pro om 10:50 al met de voorbereiding van de volgende les bezig moet zijn. Meestal wordt daarom alleen het aantal minuten achteraf gebruikt.

Eventueel kan per lessoort een bestandsnaam van een layout worden opgegeven. Het is aan te raden deze instellingen aan iemand van interobject over te laten.

De prijzen van de lessoort kunnen in de onderste tabel worden opgegeven. Bij individuele lessen kan evt. per pro en/of per soort golfer een prijs worden ingevuld. Wanneer de pro of de bezettingscategorie niet wordt ingevuld, geldt de prijs voor alle pro's/bezettingscategorieen.

Indien een koppeling met de kassa gewenst is kan een artikel worden opgegeven waarop de omzet moet worden geboekt. Dit kan worden gedaan via Overig->artikelen/prijzen->artikelen. Hier kunnen artikelen(lessen) worden aangemaakt die worden geboekt op bijvoorbeeld de omzetgroep Golfschool.

Bij het lestype Cursus kan de prijs alleen worden ingegeven per datum, niet per pro of per bezettingscategorie. Omdat een cursus als 1 bedrag wordt afgerekend, bepaalt de datum van de eerste les uit de cursus de prijs voor de gehele cursus. Dus als per 1/1 de prijzen omhoog gaan en de cursus loopt van 15/12 tot 31/1 zal de oude prijs nog gebruikt worden.

Bij het lestype Clinic kunnen geen prijzen worden ingegeven, omdat de prijs hier wordt bepaald bij het invoeren van het evenement.