Koppeling met Magna Carta kaartlezer

De kaartlezer van Magna Carta kan gebruikt worden om in intergolf spelers aan een flight toe te voegen, greenfee te betalen, spelers te identificeren voor aanmelden en om greenfee strippenkaarten af te boeken.

Benodigde instellingen
Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen->Koppeling kaartlezer op de pc waarop de kaartlezer is aangesloten.
Bij Soort kaartlezer vult u in "1" (Magna Carta kaartlezer)
Bij Poort voor kaartlezer vult u de naam van de com-poort in waarop de lezer is aangesloten, dus COM1, COM2 COM3 of COM4.
Bij Afboeken strippenkaarten kunt u een 1 of een 0 invullen. 1 betekent dat strippenkaarten alleen nog kunnen worden afgeboekt met behulp van de kaartlezer. Als de klant zijn kaart is vergeten, zal hij gewoon greenfee moeten betalen. 0 betekent dat de kaart niet verplicht is en de strippenkaart ook handmatig kan worden afgeboekt.

Aanmelden van een speler
Open de flight waarin de betreffende speler voorkomt.
Vraag aan de klant om de kaart in de lezer te stoppen.
Zodra het systeem de kaart herkent, wordt het nummer van de speler opgezocht in de geopende flight en aangemeld.
Wanneer de klant geen greenfee hoeft te betalen, wordt deze meteen aangemeld en wordt de scorekaart afgedrukt.
Wanneer de klant een strippenkaart heeft wordt deze afgeboekt en vervolgens wordt de klant aangemeld en de scorekaart afgedrukt.
Wanneer de klant greenfee moet betalen, moet dit nu eerst worden afgehandeld (zie het kopje "Greenfee betalen").

Toevoegen van een speler aan een flight
Open een flight en vraag aan de klant om zijn kaart in de lezer te stoppen.
Zodra het systeem de kaart herkent, wordt het nummer van de speler opgezocht in de geopende flight (zie Aanmelden van een speler). Maar als de speler niet voorkomt, zal het systeem vragen of deze moet worden toegevoegd aan de flight. Hierbij gaat het systeem als volgt te werk:
- Eerst wordt gekeken welke speler op dit moment is geselecteerd (op welke regel de cursor staat). Het systeem vraagt of de betreffende speler moet worden vervangen door de speler die bij de kaart hoort.
- Vervolgens wordt gekeken of er onbekende greenfeespelers in de flight voorkomen. Het systeem vraagt of de eerst voorkomende onbekende greenfeespeler moet worden vervangen door speler van de kaart.
- Tenslotte wordt gekeken of er nog lege plaatsen zijn. Het systeem vraagt of de speler aan de flight moet worden toegevoegd. Nu de speler aan de flight is toegevoegd, zal het systeem meteen proberen de speler aan te melden. (zie kopje "Aanmelden van een speler").

Greenfee betalen
Als tijdens het aanmelden van 1 of meerdere spelers blijkt dat greenfee verschuldigd is, zal het systeem vragen of de klant met een kaart wil betalen. Wanneer op nee wordt geklikt verloopt de aanmelding op de normale manier (via de kassa of direkt als contante boeking). Wanneer op Ja wordt geklikt, komt het bedrag in het venster van de kaartlezer te staan en wordt de klant gevraagd om op Ja te drukken. Als de klant op Nee drukt of als het saldo onvoldoende is wordt de aanmelding afgebroken.
Als de aan te melden spelers handmatig worden gekozen (Bijv. aanmelden alle spelers) zal het totaalbedrag ten laste worden gebracht van 1 kaart. Het is dus ook mogelijk meneer Jansen aan te melden en te betalen met de kaart van meneer Pietersen.