Printen vanuit InterGolf

Het printen vanuit intergolf wordt verzorgd door een apart programma. Eerst worden de rapporten of brieven klaargezet als RTF document en vervolgens worden deze door een apart programma afgedrukt. Om dit systeem te laten functioneren zijn de volgende onderdelen nodig:
- Microsoft .NET framework versie 1.0
- Een locatie om de RTF documenten klaar te zetten om te printen
- Een standaardprinter

Als er problemen zijn met het printen hebben deze altijd betrekking op een van de bovenstaande onderdelen.

Microsoft .NET framework 1.0
Het .NET framework kan worden geinstalleerd vanuit het programma intergolf. Er staat een bestand dotnetfx.exe in de map InterGolf.app/Resources. Wanneer intergolf bij het printen ziet dat dit framework niet aanwezig is, zal het vragen of dit geinstalleerd moet worden.
Bij deze installatie of bij de controle op de aanwezigheid kan er echter wel eens wat mis gaan. Allereerst moet de aangemelde gebruiker voldoende rechten hebben om te kunnen lezen en schrijven in de windows directory. Om het framework te kunnen installeren (eenmalig) zijn Administrator privileges nodig.

Het komt ook voor dat een nieuwere versie van het framework is geinstalleerd. Helaas bevat versie 1.1. van het microsoft .NET framework een fout waardoor het printen van rapporten soms niet of maar gedeeltelijk lukt. In dit geval dient eerst het framework te worden verwijderd vanuit het configuratiescherm van windows en daarna moet versie 1.0 opnieuw geinstalleerd worden (kan worden gevonden in de InterGolf.app/Resources map).

Locatie voor RTF documenten
Alle rapporten, brieven en zelfs printdocumenten voor scorekaarten en kassabonnen worden eerst als bestand klaargezet alvorens deze naar de printer worden gestuurd. De bestanden komen altijd terecht in de map C:\Temp. Het is dus belangrijk dat deze map aanwezig is en dat de aangemelde gebruiker hier volledige rechten heeft.

Indien de map C:\Temp wel aanwezig is, maar de gebruiker geen volledige rechten heeft wil het wel eens gebeuren dat er iedere keer een oud rapport wordt afgedrukt. Dit komt doordat er ooit door een andere gebruiker een rapport is afgedrukt en daarom in de map C:\Temp is klaargezet. De huidige gebruiker heeft geen bevoegdheid om dit document te wissen en er een andere voor in de plaats te zetten, waardoor hetzelfde document wordt afgedrukt blijft worden.

Standaardprinter
Bij het starten van het printprogramma gaat dit programma ervan uit dat er een standaard printer aanwezig is. Indien dit niet het geval is volgt een foutmelding. Zorg er dus voor dat er een of meerdere printers zijn geinstalleerd en een van deze printers als standaardprinter is aangemerkt.

Dit document is niet van toepassing op Windows NT!