Reserveringsregels

Aantal dagen vooruit boeken
In intergolf kan per spelerscategorie worden ingesteld dat men maximaal xx dagen vooruit mag boeken. Dit geldt normaliter alleen voor de hoofdboeker, maar het kan ook worden ingesteld dat dit voor alle spelers moet gelden.
Voorbeeld 1: Leden mogen 7 dagen vooruit boeken, bedrijfsleden 14 dagen en greenfeespelers 4 dagen. Wanneer een lid met een introducee (greenfeespeler mag normaliter slechts 4 dagen vooruit) wil spelen mag deze ook 7 dagen vooruit boeken.
Ga naar Overig->Relaties->Indelingen. Kijk in de kolom "Volgorde" naar het nummer dat bij de verschillende spelerscategorieen staat. (bijv. 1=greenfee, 2=verenigingslid, 3=bedrijfslid) Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels".
Zet de regel "Controle aantal dagen voor alle spelers" op 0.
Zet de regel "Max. termijn groep 1" op 4. (groep 1 was greenfee in dit voorbeeld, zie hierboven)
Zet de regel "Max. termijn groep 2" op 7.
Zet de regel "Max. termijn groep 3" op 14.
Zet de regel "Max. termijn groep 4" op 0. (groep 4 wordt hier niet gebruikt)

Voorbeeld 2: Leden mogen 7 dagen vooruit boeken, bedrijfsleden 14 dagen en greenfeespelers 4 dagen. Wanneer een lid met een introducee wil spelen kan deze slechts 4 dagen vooruit boeken.
Ga naar Overig->Relaties->Indelingen. Kijk in de kolom "Volgorde" naar het nummer dat bij de verschillende spelerscategorieen staat. (bijv. 1=greenfee, 2=verenigingslid, 3=bedrijfslid) Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels".
Zet de regel "Controle aantal dagen voor alle spelers" op 1.
Zet de regel "Max. termijn groep 1" op 4. (groep 1 was greenfee in dit voorbeeld, zie hierboven)
Zet de regel "Max. termijn groep 2" op 7.
Zet de regel "Max. termijn groep 3" op 14.
Zet de regel "Max. termijn groep 4" op 0. (groep 4 wordt hier niet gebruikt)

Wanneer de controle op het maximum aantal dagen voor alle spelers in een flight moet worden uitgevoerd en niet alleen voor de hoofdboeker, kan dit worden ingesteld bij Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar Reserveringsregels en zet de parameter "Controle aantal dagen voor alle spelers" op 1.

Maximum aantal boekingen per speler
Je kunt in intergolf instellen dat bijvoorbeeld Greenfeespelers maximaal 5 keer per jaar mogen spelen of dat leden max. 2 uitstaande boekingen mogen hebben. Je kunt deze reserveringsregels invoeren bij Syst.->Beheer->Reserveringsregels.

Voorbeeld 1:
Greenfeespelers mogen max. 5 keer per jaar spelen.
Voeg een nieuwe reserveringsregel toe.
Stel het soort in op "Max. boekingen per persoon".
Bij maximum aantal vul je 5 in.
De regel geldt van 01/01 t/m 31/12. Dit betekent dat het totaal aantal boekingen van het gehele jaar van een speler wordt gecontroleerd.
Klik het vinkje bij alle spelerscategorieen uit behalve bij "Greenfee".

Voorbeeld 2:
Leden mogen max. 2 boekingen hebben uitstaan.
Voeg een nieuwe reserveringsregel toe.
Stel het soort in op "Max. boekingen per persoon".
Bij maximum aantal vul je 2 in.
De regel geldt van 1 t/m 7 dagen. Dit betekent dat het totaal aantal boekingen in de periode morgen t/m 7 dagen vooruit van een speler wordt gecontroleerd.
Klik het vinkje bij alle spelerscategorieen uit behalve bij "Verenigingsleden".

Maximum aantal boekingen per categorie
Je kunt in intergolf instellen dat bijvoorbeeld niet meer dan 20 Greenfeespelers op een weekenddag zijn toegestaan. Je kunt deze reserveringsregels invoeren bij Syst.->Beheer->Reserveringsregels.

Voorbeeld 1:
Maximaal 20 greenfeespelers per weekenddag.
Klik bovenin het scherm het vinkje aan bij "Max. aantal boekingen per categorie geldt voor alle spelers in een flight".
Voeg een nieuwe reserveringsregel toe.
Stel het soort in op "Max. boekingen per categorie".
Bij maximum aantal vul je 20 in.
De regel geldt van 0 t/m 0 dagen. Dit betekent dat het totaal aantal boekingen op de speeldag zelf aan een maximum is gebonden.
Klik het vinkje bij alle weekdagen uit, behalve bij zaterdag en zondag.
Klik het vinkje bij alle spelerscategorieen uit behalve bij "Greenfee".

Maximum aantal introducees
Je kunt instellen dat een lid een maximum aantal keer per jaar iemand mag introduceren. Je kunt ook instellen dat een greenfeespeler een maximum aantal keer per kalenderjaar mag worden geintroduceerd. Je doet dit bij Syst.->Beheer->Reserveringsregels.

Wanneer een lid met een greenfeespeler een flight heeft geboekt is dit voor het systeem nog geen introduceeboeking. Het is pas een introduceeboeking als de greenfeespeler een gereduceerd tarief betaald. Als hij de normale greenfeeprijs betaald zal de boeking dus niet meegeteld worden.
Je kunt een introduceetarief instellen bij Overig->Artikelen/prijzen->Greenfee tarieven. Als hier een tarief wordt ingevuld en het vinkje bij introducee wordt aangezet, zal het systeem de speler die dit tarief moet betalen herkennen als introducee.
De introducee wordt altijd toegerekend aan de bovenliggende speler die niets hoeft te betalen.

Voorbeeld 1:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler.
De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--Pietersen, introduceetarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)

Voorbeeld 2:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler, Mevr. Smit is greenfeespeler, Dhr. de Velde is greenfeespeler. De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--
Pietersen, introduceetarief 20,--
Smit, introduceetarief 20,--
Velde, normaal tarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld). Pietersen en Smit worden hierin meegeteld.
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler Smit wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler de Velde worden geen controles uitgevoerd.

Voorbeeld 3:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler, Dhr. de Groot is lid, Dhr. de Velde is greenfeespeler. De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--
Pietersen, introduceetarief 20,--
Groot, tarief 0,--
Velde, introduceetarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld). Pietersen wordt hierin meegeteld.
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler Groot wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld). Velde wordt hierin meegeteld.
Voor speler Velde wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)

Instellen maximum aantal introducees/introducties:
Voorbeeld 1:
Leden mogen max. 5 introducees per jaar meenemen.
Voeg een nieuwe reserveringsregel toe.
Stel het soort in op "Max. aantal introducees".
Bij maximum aantal vul je 5 in.
De regel geldt van 01/01 t/m 31/12 dagen. Dit betekent dat het totaal aantal introducees wordt berekend over het gehele jaar.
Klik het vinkje bij alle spelerscategorieen uit behalve bij "Verenigingsleden".

Voorbeeld 2:
Iemand mag max. 2 keer geintroduceerd worden.
Voeg een nieuwe reserveringsregel toe.
Stel het soort in op "Max. aantal introducties".
Bij maximum aantal vul je 2 in.
De regel geldt van 01/01 t/m 31/12 dagen. Dit betekent dat het totaal aantal introducties wordt berekend over het gehele jaar.
Klik het vinkje bij alle spelerscategorieen uit behalve bij "Greenfeespelers".

Maximum aantal boekingen per jaar
Je kunt in InterGolf instellen dat bijvoorbeeld Greenfeespelers maximaal 5 keer per jaar mogen spelen. Per bezettingscategorie kun je dit maximum instellen. Je doet dit bij Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar Reserveringsregels en zet de parameter "Max. per jaar groep x" op de gewenste waarde

Voorbeeld:
Greenfeespelers mogen max. 5 ker per jaar spelen. Ga naar Overig->Relaties->Indelingen. Kijk in de kolom "Volgorde" naar het nummer dat bij de verschillende spelerscategorieen staat. (bijv. 1=greenfee, 2=verenigingslid, 3=bedrijfslid)
Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels".
Zet de regel "Max. per jaar groep 1" op 5. (groep 1 was greenfee in dit voorbeeld, zie hierboven)

Maximum aantal introducees
Je kunt instellen dat een lid een maximum aantal keer per jaar iemand mag introduceren. Je kunt ook instellen dat een greenfeespeler een maximum aantal keer per kalenderjaar mag worden geintroduceerd. Je doet dit bij Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar Reserveringsregels en zet de parameter "Max. introducees" of "Max. introducties" op de gewenste waarde
Wanneer een lid met een greenfeespeler een flight heeft geboekt is dit voor het systeem nog geen introduceeboeking. Het is pas een introduceeboeking als de greenfeespeler een gereduceerd tarief betaald. Als hij de normale greenfeeprijs betaald zal de boeking dus niet meegeteld worden.
Je kunt een introduceetarief instellen bij Overig->Artikelen/prijzen->Greenfee tarieven. Als hier een tarief wordt ingevuld en het vinkje bij introducee wordt aangezet, zal het systeem de speler die dit tarief moet betalen herkennen als introducee.
De introducee wordt altijd toegerekend aan de bovenliggende speler die niets hoeft te betalen.

Voorbeeld 1:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler. De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--
Pietersen, introduceetarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)

Voorbeeld 2:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler, Mevr. Smit is greenfeespeler, Dhr. De Velde is greenfeespeler. De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--
Pietersen, introduceetarief 20,--
Smit, introduceetarief 20,--
De Velde, normaal tarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld). Pietersen en Smit worden hierin meegeteld.
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler Smit wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler De Velde worden geen controles uitgevoerd.

Voorbeeld 3:
Dhr. Jansen is lid, Dhr. Pietersen is greenfeespeler, Dhr. De Groot is lid, Dhr. De Velde is greenfeespeler. De flight ziet er als volgt uit:
Jansen, tarief 0,--
Pietersen, introduceetarief 20,--
Groot, tarief 0,--
Velde, introduceetarief 20,--
Voor speler Jansen wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld). Pietersen wordt hierin meegeteld.
Voor speler Pietersen wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)
Voor speler De Groot wordt het maximum aantal introducees gecontroleerd (indien ingesteld).De Velde wordt hierin meegeteld.
Voor speler De Velde wordt het maximum aantal introducties gecontroleerd (indien ingesteld)

Maximum aantal uitstaande boekingen
Op iedere golfbaan zijn mensen die bijna elke dag spelen. Er zijn golfbanen die dit proberen te beperken door een maximum aan het aantal uitstaande boekingen te stellen. Dit maximum geldt dan meestal voor een bepaalde periode. In InterGolf kunnen 3 van deze maxima worden ingesteld. Je doet dit bij Syst.->Beheer->Instellingen.

Voorbeeld 1:
Maximaal 2 boekingen in de komende 5 dagen (inclusief vandaag)
Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels" en zet de regel "Max. boekingen" op 2. De parameter "Max. boekingen dagen vanaf" wordt 0 en "Max. boekingen dagen t/m" moet op 5 komen te staan.

Voorbeeld 2:
Maximaal 2 boekingen in de komende 5 dagen (vandaag wordt niet meegeteld)
Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels" en zet de regel "Max. boekingen" op 2. De parameter "Max. boekingen dagen vanaf" wordt 1 en "Max. boekingen dagen t/m" moet op 5 komen te staan.

Voorbeeld 3:
Maximaal 2 boekingen in de komende 3 dagen (inclusief vandaag), maximaal 3 boekingen in de dagen daarna. Het is sowieso niemand toegestaan verder dan 28 dagen vooruit te boeken (zie kopje "Aantal dagen vooruit boeken").
We gaan nu 2 regels instellen (max. 3 regels ter beschikking)
Ga naar Syst.->Beheer->Instellingen. Ga naar "Reserveringsregels" en zet de regel "Max. boekingen" op 2. De parameter "Max. boekingen dagen vanaf" wordt 1 en "Max. boekingen dagen t/m" moet op 3 komen te staan.
Zet vervolgens de parameter "Max. boekingen (2e regel)" op 3, "Max. boekingen dagen vanaf (2e regel)" op 4 (aaneensluitend met de vorige periode) en "Max. boekingen dagen t/m (2e regel)" op 28.

Openingstijden baan
De opening van de baan wordt in InterGolf automatisch aangepast aan de zonsopkomst en zonsondergang. Dat betekent niet dat iedere baan vanaf 6 uur 's ochtends open is in de zomer. De openingstijden worden ingevuld bij de menu optie Overig->Beschikbaarheid->Baanopenstelling.

Per baanlus wordt hier voor een bepaalde periode de maximale openingstijd van de baan opgegeven. Let op: Het gaat hier om de maximale tijd, dus als is ingevuld dat de baan om 08:00 uur open is, en de zon komt pas om 08:30 op, wordt de eerste te boeken starttijd vanzelf 08:30.

Met de vinkjes voor de dagen van de week, kunnen andere openingstijden voor bijvoorbeeld het weekend worden ingevoerd. (een feestdag wordt als een zondag behandeld)

In de kolom interval wordt het aantal minuten tussen de starttijden opgegeven. Het is niet aan te raden verschillende intervallen te gebruiken voor verschillende baanlussen (bijv. 10 minuten op lus A en 9 minuten op lus B), tenzij deze baanlussen volledig gescheiden zijn en verder niets met elkaar te maken hebben.

Voorbeeld:
18 holes baan met 2 baanlussen A en B is in de zomer open van 07:00 - 20:00 uur en in de winter van 08:00 - 19:00 uur.
Regel 1: Lus A
Datum van: 01/04 t/m: 30/09
Tijd van: 07:00 t/m 20:00
Regel 2: Lus A
Datum van: 01/10 t/m: 31/03
Tijd van: 08:00 t/m 19:00
Regel 3: Lus B
Datum van: 01/04 t/m: 30/09
Tijd van: 07:00 t/m 20:00
Regel 4: Lus B
Datum van: 01/10 t/m: 31/03
Tijd van: 08:00 t/m 19:00
Wanneer de zon later opkomt dan 07:00 of 08:00 uur wordt de vroegst mogelijke starttijd later dan de opgegeven openingstijd.
Wanneer de zon vroeger opkomt dan 07:00 of 08:00 uur blijft de vroegst mogelijke starttijd 07:00 of 08:00 uur.
Hetzelfde geldt voor de sluitingstijd en de zonsondergang.

Belangrijke opmerkingen:
- Zorg er altijd voor dat er voor iedere lus, voor iedere datum een regel met openingstijden te vinden is.
- Er mogen nooit 2 regels worden ingevoerd die een overlap hebben, zodat voor een bepaalde dag 2 regels zouden gelden.
- Het systeem begint met berekenen van starttijden vanaf de opgegeven begintijd. Zorg ervoor dat in de winter en de zomer dezelfde starttijden blijven gelden door evt. de begintijd een paar minuten op te schuiven.

Interval tussen starttijden
Het interval tussen de starttijden wordt opgegeven bij Overig->Beschikbaarheid->Baanopenstelling (zie hierboven)

Het is belangrijk te weten dat het systeem begint met tellen bij de opgegeven tijd van, ongeacht de zonsopkomsttijd.

Bij alle baanlussen die in combinatie met elkaar kunnen worden gebruikt, moet hetzelfde starttijd interval worden opgegeven.

Het is mogelijk het systeem bij een 3 of 4-bal automatisch 2 starttijden weg te laten halen. In dit geval kan het starttijd interval bijvoorbeeld op 5 of 6 minuten worden gezet. Flights met 1 of 2 spelers worden geboekt op 1 starttijd en gebruiken ook 1 starttijd.

Wanneer een 3e of 4e speler wordt toegevoegd, zal het systeem de eerstvolgende starttijd uit de lijst laten verdwijnen. Als de eerstvolgende starttijd al bezet is, zal een foutmelding worden gegeven, omdat in dat geval te veel personen worden geboekt op 1 tijd.

Dit kan worden ingesteld door in het menu Systeem->Beheer->Instellingen naar Baaninstellingen te gaan. Bij de regels Min. flight interval 1/2/3/4 personen, moet het aantal minuten worden ingevuld.
Voorbeeld:
Starttijd interval staat ingesteld op 5 minuten.
Min. flightinterval 1 persoon: 5 minuten
Min. flightinterval 2 personen: 5 minuten
Min. flightinterval 3 personen: 10 minuten
Min. flightinterval 4 personen: 10 minuten